IVG gezondheid

nieuws

I-light

Is een krachtige multikleuren LED lamp voor behandeling van...

....meer

Hyper Photon 3D

Is een multifunctioneel apparaat dat bestaat uit een combinatie van...

....meer

Raw 4 You

Alleen bij onbewerkt voedsel krijgen wij alle energie, voedingsstoffen en enzymen binnen die wij dagelijks nodig hebben...

....meer

Hyper Photon 3D

Biofotonen en gezondheid

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle levensprocessen in organismen worden geleid door het bestaan van een regulerende lichtenergie, de zogenaamde biofotonen. Alle levende cellen in organismen bevatten biofotonen en stralen dit ook in geringe mate uit. Deze meetbare biofotonen-emissie wordt afgegeven in de vorm van laserstralen. Normale gezonde cellen stralen zeer weinig biofotonen uit. Bij verstoorde of zieke cellen kan de biofotonen-emissie aanzienlijk toenemen. In extreme gevallen kan dit ertoe leiden dat cellen hun totale ter beschikking staande energie uitstralen. Deze cellen sterven dan een energetische dood. Middels biofotonen worden in de cellen de celfuncties aangestuurd. Tevens zijn de biofotonen de dragers van informatie waardoor cellen onderling met elkaar communiceren. Zowel onze afzonderlijke cellen als ook ons complexe totale lichaam heeft dit licht nodig.
Slechts 15% van de lichtstralen die de ogen absorberen wordt gebruikt voor het zien. Het overige deel wordt gebruikt voor de aansturing van biologische processen in de hersenen. Zowel de productie van hormonen als de stofwisselingsprocessen zijn direct gekoppeld aan de aanwezigheid van licht. De verschillende kleuren, ofwel golflengten, in licht hebben hierbij specifieke werkingen op de diverse organen en lichaamsdelen.
Biofotonen zijn dus van eminent belang voor onze gezondheid.

Biofotonen: productie en functie

Alle levende organismen kunnen biofotonen produceren en uitzenden. Deze biofotonen worden opgebouwd onder invloed van het zonlicht, onze voeding (en ademhaling). Bij onvoldoende beschikbaarheid van deze factoren van goede kwaliteit ontstaat een verminderde biofotonenproductie.
De biofotonenhuishouding kan verstoord worden door belastende factoren, zoals: ongezonde voeding, vaccinaties, infecties met micro-organismen, chemische stoffen, metalen en een ongezonde leefwijze.
Indien de productie van biofotonen verminderd is of de biofotonen in functie verstoord worden, kunnen diverse aandoeningen ontstaan. Ons lichaam accepteert fotonen van andere (licht)bronnen dan de zon indien zij een gelijk spectrum aan golflengten en frequenties bevatten als de zon.

Fotonen: energie en communicatie

Volgens de biofysische geneeskunde worden alle fysiologiche processen aangestuurd door een electromagnetisch regulatiesysteem. Het versturen en het ontvangen van informatie binnen dit systeem vindt plaats via biofotonen.
Middels de Hyper-Photon 3D worden fotonen aan het lichaam overgedragen die gelijksoortig zijn aan de lichaamseigen biofotonen, en gaat dit regulatiesysteem beter functioneren. De uitgestraalde fotonen worden geresorbeerd door diverse lichaamsweefsels en verspreid door het gehele lichaam, via onder andere het zenuwstelsel en meridiaanstelsel. Hierdoor wordt de productie en het functioneren van de biofotonen gestimuleerd. Zo ontstaat een optimalisering van de energievoorziening en informatieoverdracht, waardoor alle lichaamsfuncties geactiveerd worden.

Dit impliceert onder andere:

 • Een activering van het zelfherstellend vermogen van het lichaam
 • Een toename van de immuunreacties, verbeterde weerstand
 • Een optimalisering van alle stofwisselingsfuncties
 • Een directe energetische stimulering van alle cellen
 • Een verbetering van de mentaal emotionele conditie

Indicaties

De fotonen- en lasertherapie, geproduceerd met de Hyper-Photon 3D is een universeel, natuuridentiek behandelsignaal. Hierdoor heeft het een stimulerende en ondersteunende uitwerking op de algehele gezondheid bij alle patiënten die hiermee behandeld worden. De Hyper-Photon 3D is daarom aan te wenden bij een zeer breed spectrum van indicaties:

 • Chronische en acute ziekten
 • Vegetatieve dysfuncties
 • Musculo-skeletale aandoeningen
 • Psychische aandoeningen
 • Infectieziekten
 • Complementaire kankertherapie
 • Pijnklachten
 • Verwondingen en sportblessures
 • Huidaandoeningen

Magneetveldtherapie: pulserende magneetvelden stimuleren de genezing


Magneetvelden zijn natuurlijke, biologisch stimulerende krachtvelden. In de ongestoorde natuur zijn alle levende wezens permanent blootgesteld aan deze activerende energie. De gehele evolutie heeft zich onder invloed van deze kracht ontwikkeld. Magneetvelden zijn essentiële bio-energetische factoren in ons leefmilieu. Magneetvelden zijn echter ook afvalproducten van veel elektrische apparaten. Deze technische magneetvelden verstoren de natuurlijke magnetische krachtvelden.
De natuurlijke magneetvelden pulseren met bepaalde frequenties. Deze frequenties zijn identiek aan de frequenties die in onze hersenen aantoonbaar zijn onder optimale omstandigheden. Dat betekent dat onze hersenen idealiter met de biologische magnetosfeer van de aarde synchroniseren. Professor Schuhman heeft deze samenhang als eerste ontdekt en gepubliceerd.
Met de moderne technologie is het tegenwoordig mogelijk om de natuurlijke magneetvelden van de aarde natuurgetrouw te reproduceren. Dit heeft een essentiële stimulerende werking op alle stofwisselingsprocessen van de cellen, weefsels en organen. Alle biochemische functies worden door de magneetveldtherapie geoptimaliseerd. De magneetveldtherapie heeft in het bijzonder een positieve invloed op het lymfe-systeem. De simultane therapie met fotonen en magneetvelden is zeer effectief. Deze beide energetische therapiemethoden hebben bij gelijktijdige toepassingen een aanzienlijk synergetisch effect.

Medicamenten-console: medicamenten-trillingen overdragen


Met de medicamenten-console kan micro-energetische informatie van medicamenten worden toegevoegd aan het behandelsignaal van de Hyper-Photon 3D. Actuele kennis van de atoomfysica bevestigt de heldere empirische ontdekkingen van deze vorm van therapie. Substantie en energie-trillingen zijn identiek aan elkaar. Deze kennis wordt bij de overdracht van medicamenten via gemoduleerde laserstralen concreet gebruikt.
Licht is ook in de cellen het medium waardoor overdracht van deze medicamenten-informatie plaatsvindt. Met de medicamenten-console kan via de Hyper-Photon 3D energetische informatie in de cel getransporteerd worden. Tevens kunnen toxische belastingen worden uitgeleid, door nosoden of potenties van lichaamseigen substanties in de medicamenten-console te plaatsen.